sergi / exhibition: “etten, kemikten” / “flesh and bone” / 18.05. – 27.07.2019 / operation room

17/06/2019

ettenkemikten_poster_600x

“etten, kemikten”
birinci sergi
18 mayıs – 27 temmuz, 2019, operation room

“etten, kemikten”, maddesel, tarihsel, toplumsal, kişisel türlü ilişkilenme ve etkileşim içinde yaşayan, yaşamı son bulan, hastalanan, iyileşen, güç kazanan, güç kaybeden bir var oluş olarak beden ile ilgilenen ve bedenli bir öznelliği tahayyül eden üretimleri bir araya getiriyor. alican şahinler, deniz gül, deniz pasha, iris ergül, joachim franz beich, kerem ozan bayraktar, laurie charles, linda dement, marina papazyan, nilbar güreş, pedro barateiro ve şafak çatalbaş’ın yapıtlarını kapsayan sergi, bedenin oluş, eyleme ve maruz kalma, etki etme ve etkilenme kuvvetlerini düşünmeye davet ediyor.

“etten, kemikten”, bedenin güncel kavranış biçimlerine eğilen sanatsal üretimlere yönelik araştırma ve sohbetlerden yola çıktı ve devam eden bu sürecin ilk sergisi olarak, bir araya getirdiği üretimlerle yeni diyalogları ve karşılaşmaları mümkün kılmayı arzu ediyor.

neoliberal kapitalizm, sağlığı, gıdayı, suyu, güvenliği, yaşamı, satın alma ve mülk edinme pratikleri içinde konumluyor. bilgi-iktidar ilişkileri bağlamında biyopolitik düzenlemenin araçlarından biri olarak incelenmiş “sağlık” kategorisi bugün piyasa ilişkileri içinde yeniden kuruldu. “etten, kemikten” pazarlanır, alınır satılır, patentlenir, kar edilir bir şey olarak yaşamın yeniden tanımlanması sürecinde, sanatsal üretimlerin canlılık, hayatta olmak, sağlık, hastalık, şifa ile ilişkilenme biçimlerine bakmaya davet ediyor. yaşamın ve bedenlerin, türsel ve maddesel özgüllükler bakımından ya da insan için sınıfsal, ırksal, cinsel de dahil, çeşitli açılardan farklılaşan kırılganlığını ve aynı anda güçlenmeye dair ısrarını ve potansiyelini bu üretimler üzerinden yeniden okumayı öneriyor.

sergi, bedene ve sağlığa dair tanımlamaların sömürgecilik, ırkçılık, cinsellik gibi pek çok bakımdan biyopolitik tahakküm mekanizmaları ve toplumsal normların inşasındaki tarihsel rolüne işaret ediyor. feminist eleştiri ve felsefenin bedeni kavrama biçimlerinin, dayanışma ve topluluk oluşturma pratiklerinin gücünü, bugün bedeni ve canlılığı düşünmek bağlamında sahiplenmenin imkanlarıyla ilgileniyor. yaşamın maddeselliğine bakarken, bedenlerin fizyolojiyle kapsanamayan boyutlarını işaret ediyor. insan olmayanın varlığına dair ihtimam ilişkileri bağlamında ekolojik adalet ve kamusal alanı düşünmeye dair sorular sorarken, yeryüzüyle, toprakla, bitkiyle, hayvanla, bakteriyle, karmaşık canlı cansız bir arada yaşama pratikleri içinde bütünsel bir sağlık ve şifa düşüncesinin imkanlarını irdeliyor. şimdi ve burada olmayan, henüz olmamış ya da çoktan varlığını yitirmiş olanla sorumluluk ilişkilerimizi ve bu ilişkiler bağlayıcılığında bir yaşamsal adalet fikrini düşünmeye davet ediyor.

“etten, kemikten” sanatsal üretimlere odaklanarak canlılık ve hayatta kalmaya dair sorular bakımından beden düşüncesine dair mücadeleler, söylemler, araştırmalar, dönemler, coğrafyalar, bireyler ve topluluklar arası çeşitli alanlarda hareket ederek dönüşen bir karşılaşma öneriyor. yan yana getireceği sanatsal üretimlerin, düşüncelerin ve eylemlerin, ilişkilenme biçimlerinin, araştırmaların performans, gösterim, konuşma, yayın ve başka sergiler gibi farklı biçimlerde açılmayı sürdürmesini arzu ediyor.

“etten, kemikten” kevser güler küratörlüğünde, amerikan hastanesi, operation room’da 18 mayıs’ta açılıyor. sergi 27 temmuz’a kadar devam edecek. sergi süresince detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak sergi turları ve performanslar yanında, 15 haziran ve 13 temmuz tarihlerinde amerikan hastanesi konferans salonunda iki kamusal program gerçekleşecek.

“flesh and bone”
first exhibition
18 may – 27 july, 2019, operation room

“flesh and blood” brings together works that imagine an embodied subjectivity and engage with the body as a becoming that lives, expires, ails, heals, strengthens, withers through various material, historical, social, personal associations and interactions. the exhibition, which features works by alican şahinler, deniz gül, deniz pasha, iris ergül, joachim franz beich, kerem ozan bayraktar, laurie charles, linda dement, marina papazyan, nilbar güreş, pedro barateiro and şafak çatalbaş, invites the viewer to ponder the body’s powers of becoming, action and exposure, affecting and being affected.

“flesh and blood” started out with discussions and research on artistic productions that address the contemporary forms of perceiving the body, and as the first exhibition of this ongoing process, it aspires to enable new dialogues and encounters through the works it has brought together.

neoliberal capitalism positions health, food, water, security and life within the practices of buying goods and property. the category of “health”, which has been studied as a tool of biopolitical organization in the context of information-power relationships, is reestablished today in the framework of market relations. in the process of redefining life as something that is marketed, bought and sold, patented and profited, “flesh and blood” invites us to look at the ways in which artistic productions engage with vitality, health, illness, healing and being alive. it proposes a rereading of the fragility of life and bodies through these works, and at the same time reveals their insistence and potential to become stronger, all of which vary according to species and corporeal specificities and for human beings also in terms of various other aspects including class, race and sexuality.

the exhibition points at the historical role the definitions of body and health assume in the construction of social norms and biopolitical domination mechanisms such as colonialism, racism and sexuality. it is interested in the possibilities of espousing the power of feminist critique and philosophy’s forms of understanding the body, and practices of forming solidarity and communities in the context of thinking about the body and vitality today. while looking at the corporeality of life, it highlights the dimensions of bodies that cannot be comprised by physiology. while asking questions that make one consider ecological justice and public space in the context of care relations regarding the existence of the nonhuman, it investigates the possibilities of a wholistic notion of health and healing within practices of living together with earth, soil, vegetation, animal, bacteria, the living and the nonliving. it bids us to think about our relationships of responsibility with that which is not here now; with that which has yet to happen or has long perished, and in the context of these binding relationships about the idea of a justice pertaining to life and living beings.

focusing on artistic productions, “flesh and blood” proposes an encounter that transforms by moving across various fields among different eras, geographies, individuals, societies and struggles, discourses and research on the notion of the body in terms of questions on being a living being and survival. it anticipates these artistic productions, thoughts, actions, research and their forms of relating to one another to continue to expand in different forms such as performances, screenings, talks, publications and other exhibitions.

curated by kevser güler, “flesh and blood” will be opened on may 18 in operation room at the american hospital. the exhibition can be viewed through july 27. two public programs will be held at the conference hall of the american hospital on june 15 and july 13, and exhibition tours and performances will be organized throughout the exhibition, the details of which will be shared in the upcoming days.

SafakCatalbas_AnlıkAydınlanmalar_2019_600x450 copy

Şafak Çatalbaş, “Anlık Aydınlanmalar” / “Instant Enlightenments”, 2019
wall installation consisted of three videos and text on the wall.
“etten, kemikten” sergisi / “flesh and bone” exhibition, Operation Room, Istanbul