Kuşla Göz Arasında / In The Blink Of A Bird

31/05/2017

intheblinkofabird_600x359

Kuşla Göz Arasında

27 Mayıs – 17 Temmuz 2017

Açılış: 26 Mayıs Cuma, 18:00
Performans: 19:00

“Kuşla Göz Arasında”, kolektif üretimin imkânlarını arayan, birlikte düşünmenin, hareket etmenin, yola çıkmanın, karar vermenin usûl ve yöntemlerini tartışan bir grup insanın, Apartman Projesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında başladıkları bir ortak çalışmanın ürünü.

Katılımcıları azalıp çoğalan ve ‘sis’ adı altında toplanan bu kolektif girişim; görünürlük, mevcudiyet ve söz söylemenin eski ve yeni araç gereçleri üzerine kafa yordu; bildiri, tutanak, yönetmelik, mektup, fanzin türünde matbuatı değerlendirdi. Karar vermenin, yargıya varmanın usûl ve yöntemlerine, bunlar etrafında üretilen söz kalıplarına, mekân düzenlemelerine baktı. Bugün ve bu coğrafyadan yola çıkarak ama sınırlar varsaymayarak şiddet ve dilsizleşmeyi düşündü. Baskı ve sansür dalgasının bugün üretilecek şeyleri ve söylenecek sözleri nasıl dönüştüreceğini sordu. Ortak bir gerçekliğin, olası bir ‘şimdi’nin üretimini ve birlikte hareket etmenin imkân ve imkânsızlıklarını tartışmayı sürdürmek istiyor.

Depo’nun ilk katında, teksir ve riso gibi basma ve çoğaltma araçları etrafında şekillenen “Gelen Kağıtlar” bölümü yer alıyor. İkinci katta ise çeşitli televizyon programı setlerinin tekrar üretildiği bir televizyon stüdyosu olarak kurgulanmış “Televizyon” bölümü bulunuyor. Serginin bu iki ana aksı şimdiye kadarki ortak çalışmaların ve davet edilen işlerin yanı sıra sergi boyunca da yeni katılımlarla genişlemeye devam edecek, yeni buluşmalara imkân verecek ve üretim sürecini görünür kılacak.

“Kuşla Göz Arasında”nın hazırlık sürecine bir de performans çalışması eşlik etti. Sergi kapsamında gerçekleştirilecek bu performans hem sergiyi şekillendiren soruların ve kaygıların, hem de usûl ve yönteme dair tartışmaların bir kaydını tutuyor. Performans metni el yapımı bir kitapçık olarak üretilecek ve serginin haritası gibi kullanılabilecek.

Kuşla Göz Arasında, Selda Asal, Fatma Belkıs, Şafak Çatalbaş, Elmas Deniz, Borga Kantürk, Evrim Kavcar, Sevgi Ortaç, Gümüş Özdeş, Gökçe Süvari ve Merve Ünsal’ın birlikte çalışarak düşünsel ve biçimsel altyapısını kurduğu, davet ve iştiraklerle genişleyen bir sergi.

Sergide Ali Miharbi, Artıkişler Kolektifi, Atalay Yeni, Azra Deniz Okyay, Bengi Güldoğan, Berk Asal, Burak Delier, Ceren Oykut, Didem Pekün, Didem Erk, Emine Ekinci, Ezgi Kılıçaslan, Florian Wüst, Göksu Kunak, Gülsün Karamustafa, Güneş Terkol, Hera Büyüktaşçıyan, İrem Tok, İz Öztat, Julia Lazarus, Komet, Lara Ögel, Mehtap Baydu, Merve Kılıçer, Nihan Somay, Onur Ceritoğlu, Özgür Atlagan, Özgür Erkök Moroder, Özlem Şimşek, pad.ma, Sasha Povzner, Sevim Sancaktar, Suat Öğüt, Sümer Sayın, Yasemin Özcan & Sena Başöz ve Yasemin Nur’un katkıları bulunuyor ve sürece yeni insanlar eklenmeye devam ediyor. Sergi süresince de eklenmeye devam edecek.

***
In The Blink Of A Bird

27 May – 17 July 2017

Opening: Friday 26 May, 18:00
Performance: 19:00

“In the blink of a bird” is the product of a collaborative work initiated by a group of individuals who pursue the possibilities of collective production, and reflect on the ways and methods of thinking, acting, departing and deciding together. The project which is hosted by the Apartment Project was launched in 2016.

This collective initiative, gathered under the title of ‘sis’ (Turkish word for ‘fog’) with the joining and disjoining of participants, has projected on the old and new tools and devices of visibility, presence and articulation, and perused printed material such as manifestoes, minutes, directives, letters and fanzines. They looked at the ways and methods of making decisions and judgments, as well as the verbal patterns and spatial arrangements produced around these ways and methods. Setting out from this day and this geography -yet disregarding borders- they reflected on violence and tonguelessness. They questioned how the wave of oppression and censorship will transform what is to be produced and said today. The collective seeks to continue to discuss the production of a shared reality, of a probable ‘now’, and the possibilities and impossibilities of collective action.

The section shown on the first floor of Depo is the “Incoming Papers” shaped around printing and reproduction instruments such as mimeograph and risograph. The second floor hosts the section entitled “Television” which is constructed as a television studio where the settings of various TV shows are reproduced. These two main axes of the exhibition will continue to expand throughout the duration of the exhibition with new participations adding to the current joint and invited works, will enable new encounters, rendering the production process visible.

The production process of In the blink of a bird was accompanied by a performance work. This performance, which will be featured as part of the exhibition, intends to keep record of the discussions on the ways and methods addressed, as well as the questions and concerns that shape the exhibition. The text of the performance will be produced as a hand-made manual that can be used as a map of the exhibition.

In the blink of a bird is an exhibition expanding through invites and participations based on the conceptual and structural basis constructed by Selda Asal, Fatma Belkıs, Şafak Çatalbaş, Elmas Deniz, Borga Kantürk, Evrim Kavcar, Sevgi Ortaç, Gümüş Özdeş, Gökçe Süvari, and Merve Ünsal.

Current contributors are Ali Miharbi, Artıkişler Collective, Atalay Yeni, Azra Deniz Okyay, Bengi Güldoğan, Berk Asal, Burak Delier, Ceren Oykut, Didem Pekün, Didem Erk, Emine Ekinci, Ezgi Kılıçaslan, Florian Wüst, Göksu Kunak, Gülsün Karamustafa, Güneş Terkol, Hera Büyüktaşçıyan, İrem Tok, İz Öztat, Julia Lazarus, Komet, Lara Ögel, Mehtap Baydu, Merve Kılıçer, Nihan Somay, Onur Ceritoğlu, Özgür Atlagan, Özgür Erkök Moroder, Özlem Şimşek, pad.ma, Sasha Povzner, Sevim Sancaktar, Suat Öğüt, Sümer Sayın, Yasemin Özcan & Sena Başöz, and Yasemin Nur, with new names adding in the course of the process and the exhibition.

intheblinkofabird_opening_performance600x1069

From the opening performance / Photo credit: Ali Sarugan