resmiruya_defter1

Resmi Rüya Günlüğü, 2014
Özel yapım defter

Resmi Gazete’nin 2014-2010 yılları arasındaki muhtelif sayıları ile, aynı zaman dilimi içinde tutmuş olduğum rüya günlüklerimden oluşan bir defter hazırladım. Bu iki ayrı gündelik malzemeyi bir tür paralel kurgu içinde, rüyanın kendine özgü dilini andıran atlamalı ve boşluklu bir akışta yanyana getirdim. Rüya günlüğümde belirli bir tarih aralığında yazılmış bir rüyanın içinden anahtar kelimeler belirleyip, resmi gazetenin web sitesinde arattım. Çok sayıda sonuç çıktı. Kelime ekledikçe sonuçların sayısı azaldı. Tek bir sonuç çıkıncaya kadar kelime ekleyerek aramaya devam ettim ve günlüğümde buna en yakın tarihli rüyayı seçtim. Bu süreci her seferinde yineledim; ortak anahtar kelimeler aracılığıyla, 10 rüya ve 10 resmi gazete sayısı, 4 yıllık bir zaman diliminde geriye doğru gidilerek paralel kurguyla örüldü.

Kişisel ve kamusal olanı günce pratiğinde buluşturarak, her iki alanda karanlıkta kalanların aktive olarak kendini açığa çıkarabileceği yeni bir alan açmak mümkün olabilir mi? Günlük tutmak, belirli tarihlerde olanların kaydını tutmak ve paylaşmak, akıl dışı – akılcı dünyalarda, tuhaf – tanıdık bir pratik olarak inandırıcılığını an be an güncelleyebilir mi?

resmiruya_defter3

Resmi Rüya Günlüğü | 2014 | İşler