RitmoDans_1_900x600
Hakhakhakhak Evrensessel Ritmo-Dans Mevzuatı: Bolbol Arazi!
Şafak Çatalbaş
Atölye & Kolektif Performanslar
Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy, 1-2-3 Temmuz 2022, Hasköy Parkı, İstanbul

Günlük dilden uzak, soyut kavramlarla dolu, ancak günlük hayatımızı en sert şekilde etkileyen hukuk metinleriyle samimi olmanın imkanlarını araştırıyoruz. Ses, ritm ve hareketi kullanarak hukuk dilini bedenselleştirmeyi araştırdığımız egzersizler yapıyoruz. Sürekli değişen Orman Kanunu’nu, rap müziğin sağladığı ritm ve hareketle, anlık duyumların rehberliğinde, sürekli söyleyerek, karıştırarak, katıştırarak, baştan yazarak, tekrar sahnelerken, soruyoruz: “Evrensel”, “kamusal”, “ilişkisel” gibi kavramlar nasıl bedenlenir? Hukuk dili, evet ile hayır arasında, şimdi, şu anda olmakta olanla nasıl ilişkilenir? Dilin ikiliklerinin ötesinde, farklı tonların varlığını tanıyarak duyumlarımızın keskinleşmesi hayatımızı zenginleştirir, bizi özgürleştirir mi? “Biz” dediğimiz muğlak yapı, resmiyetini kazanırken canlılığını nasıl sürdürür? İyisi mi şimdi bir orman havası alalım; kulakları açalım, ritme kaptıralım:

hakhakhakhak / bolbol arazi! / hey sen, ho! / mevzuatıbaştan / yer yer uzanaraktan / uza buralardan / başbaşabaştan yazalım, yo!

RitmoDans_2_900x600

RitmoDans5_900x600

RitmoDans_3_900x600

RitmoDans_4_900x600

Fotoğraflar: Nazlı Erdemirel

Hakhakhakhak Evrensessel Ritmo-Dans Mevzuatı: Bolbol Arazi! | 2022 | İşler