Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy / Co-action Device: Hasköy

12/07/2022

RitmoDans1_600x600

Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy, 1-2-3 Temmuz 2022, Hasköy Parkı, İstanbul.

Hakhakhakhak Evrensessel Ritmo-Dans Mevzuatı: Bolbol Arazi!
Şafak Çatalbaş
Atölye & Kolektif Performanslar

// Photo Credit: Nazlı Erdemirel //

Co-action Device: Hasköy, 1-2-3 July, Hasköy Park, Istanbul

Rightrightrightright Universatile Ritmo-Dance Legislation: Estates Galore!
Şafak Çatalbaş 
Workshop & Collective Performances

haskoy_afis_tr_600x600

Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy
1-2-3 Temmuz Hasköy Parkı
Atölye & Performanslar

Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy gönüllülerin katılımıyla birlikte Biz olmanın farklı formlarını deneyimlemeyi amaçlayan katılımcı bir sanat projesidir. Hasköy sahilde gerçekleştirilecek atölye ve performanslar serisi, aynı zamanda disiplinler-aşırı bir sanatsal araştırma metodunun pilot çalışması olacaktır.

İnci Eviner

Barış Arman
Bilge Bal
Eli Bensusan
Fırat Yusuf Yılmaz
Gülsen Şenol
Ilgın Hancıoğlu
Şafak Çatalbaş

Fungistanbul
Ha Za Vu Zu

Koordinasyon:
Gizem Kozanoğlu

Atölyeler:

Arzu ve Şikayetler Korosu; Barış Arman
Ses [siz l i k] !; Bilge Bal
Eksik Şiir; Yeşil Külhani; Eli Bensusan
Filozoflar Zirvesi; Fırat Yusuf Yılmaz
Yaşayan Gazete: Velvele; Gülsen Şenol
Hasköy Anlatı Atlası; Ilgın Hancıoğlu
Hakhakhakhak Evrensessel Ritmo-Dans Mevzuatı: Bolbol Arazi!; Şafak Çatalbaş
Ritim Atölyesi; Kolektif

//

Co-action Device: Hasköy
1-2-3 July Hasköy Park
Workshops & Performances

Co-action Device: Hasköy is a participatory art project facilitating the involvement of volunteers and aiming to experience the different forms of being WE. The series of workshops and performances to be held in Hasköy Park will also serve as the pilot study of a transdisciplinary artistic research method.

İnci Eviner

Barış Arman
Bilge Bal
Eli Bensusan
Fırat Yusuf Yılmaz
Gülsen Şenol
Ilgın Hancıoğlu
Şafak Çatalbaş

Fungistanbul
Ha Za Vu Zu

Coordination:
Gizem Kozanoğlu

Workshops:

Choir of Desires and Complaints; Barış Arman
Speech [less ne s s] !; Bilge Bal
Missing Poem; Green Rogue; Eli Bensusan
Summit of Philosophers; Fırat Yusuf Yılmaz
A Live Newspaper: Velvele; Gülsen Şenol
An Atlas of Hasköy Narratives; Ilgın Hancıoğlu
Rightrightrightright Universatile Ritmo-Dance Legislation: Estates Galore!; Şafak Çatalbaş
Rhythm Workshop; Collective